Papers amb ACCENT neix a Girona, el març del 2007, amb la vocació d’editar llibres en llengua catalana tant de ficció com de no ficció.

Papers amb ACCENT és un segell d’Edicions a Petició, S.L., empresa editora constituïda l’any 2003 i propietària també dels segells Documenta Universitaria, dedicada a l’edició de llibres acadèmics, i Papers on Demand, dedicada a la impressió sota comanda de llibres genèrics.

Papers amb ACCENT forma part de:

Si necessites fotocopiar o escanejar pàgines de qualsevol de les nostres obres, adreçar-se a CEDRO: licencias@cedro.org | tel.: 91.702.19.70